Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

GraFigure
Y-tunnus 1612250-4
Tähtimöntie 7
01350 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Sirpa Papinaho
Puh. 050 301 2580
Sähköposti: sirpa(at)ihanatnaisetvarityskirja.fi

2. Rekisterin nimi

GraFiguren asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

GraFigure käyttää henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakassuhteiden hallinnointiin ja kehittämiseen, palveluiden/tuotteiden tuottamiseen ja toimittamiseen sekä niistä laskuttamiseen, liiketoimintansa analysointiin ja palveluidensa kehittämiseen sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Tietoja käytetään myös asiakkaan ja GraFiguren oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan nimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tarvittaessa henkilötunnus tai Y-tunnus (yritys) 

Tarvittaessa myös luottotiedot

Asiakassuhteen tai muun asiallisen asiointisuhteen yhteydenpidossa syntyneiden asiakaspalvelutapahtumien ja -dokumenttien taltioinnit.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti asianomaiselle rekisterin pitäjälle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus (ks. myös kohta 8)

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen velvoite tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus, kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään suoraan asiakkaalta kysymällä tietoja häneltä itseltään ja asiakkaan tietoja tarvittaessa täydennetään. Osa tiedoista kerääntyy rekisteriin muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista, kuten asiakaspuheluiden, verkkolomakkeen tai sähköpostiviestien kautta.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää sovellettavan lainsäädännön rajoissa myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

GraFigure ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti viranomaisille rekisterinpitäjällä olevien lakiin tai määräyksiin perustuvien velvoitteiden toteuttamiseksi tai viranomaisten lakiin perustuvien luovutuspyyntöjen mukaisesti.

8. Henkilötietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja mitä lakisääteinen velvoite vaatii:

Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) kirjanpitoaineistoa vaaditaan säilyttämään määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

9. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen suojaus

Rekisterin pitäjä käsittelee henkilötietoja. Paperilla olevat asiakastiedot säilytetään lukkojen takana.

Asiakastietoja säilytetään myös sähköisessä muodossa ja tietoihin on pääsy vain rekisterin pitäjällä. Tiedot on suojattu omalla käyttäjätunnuksella salasanoin, luotettavalla palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla, kuten esim. viruksien ja haittaohjelmien torjuntaohjelmilla.

Rekisterin pitäjä voi ulkoistaa paperisten ja sähköisten asiakastietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, kuten kirjanpitäjä tai IT-tuki, jolloin rekisterin pitäjä takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

ihanatnaisetvarityskirja.fi-nettisivusto ja sähköposti sijaitsevat suomalaisen Euronic Oy:n ylläpitämässä Nettihotelli.fi:ssä (Nettihotelli Internet –webhotellipalveluyritys), jonka palvelimet ja toimitilat sijaitsevat Turussa. Palvelinlaitteet ovat ammattimaisia ja sijaitsevat korkean käytettävyyden palvelimien salissa, mikä täyttää Viestintäviraston laitetiloille asetetut vaatimukset (Viestintävirasto 48 A/2003 määritys ”Tärkeä tila”). Kaikki ihanatnaisetvarityskirja.fi -nettisivustoliikenne on SSL-salattua tietoliikennettä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

GraFigure ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Kolmannen osapuolen (Google ja Facebook) keräämää evästedataa saattaa em. kolmas osapuoli omissa järjestelmissään analysoida ja yhdistellä esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen tai kävijätilastointiin. Lue lisää ihanatnaisetvarityskirja.-fi-sivuston evästekäytännöistä ja miten voit poistaa evästeet halutessasi käytöstä: https://ihanatnaisetvarityskirja.fi/evasteet/

12. Verkkosivusto ja evästeet 

Ihanat naiset -värityskirjan sivustolla käytetään evästeitä sivukävijämäärien seuraamiseen, sivuston kehittämiseen ja käyttäjäystävällisyyden lisäämiseen, sivuston palveluiden parantamiseen sekä mainontaan ja sen suunnitteluun. 

Verkkosivusto lähettää pienen, yksinkertaisen tiedoston, evästeen, ja tallentaa sen tietokoneelle, älypuhelimeen tai tablettiin. Evästeiden keräämät tiedot ovat anonyymiä dataa, eikä kerättyjä tietoja käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeiden poistaminen 

Evästeiden poistaminen löytyy selaimesi Asetukset- tai Työkalut-valikosta. Voit myös ajoittain tyhjentää selaushistoriasi selaimesi Asetukset- tai Työkalut-valikosta. Tai voit vierailla nettisivustoilla incognito-tilassa, jolloin selaamiesi sivustojen evästeet poistetaan suljettuasi kaikki incognito-selainikkunat. 

Kolmannen osapuolen evästeet 

Sivustoon on asennettuna seuraavien kolmansien osapuolien evästeitä. Dataa saatetaan joissain tapauksissa tallentaa EU:n ulkopuolisille palvelimille ja kaikki toimijat ovat aktiivisesti mukana EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä Privacy Shield -sopimuksessa (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2462_en.htm).

Google Analytics

Sivustolla käytetään Google Analyticsiä, jonka kerää sivustolla vierailevien kävijöiden demografiatietoja eli väestötieteellisiä tietoja, kuten esimerkiksi maa, kaupunki, laitetiedot, sivustolle saapumisen lähde, sivustolla vietetty aika, poistumissivu yms. 

Google Analyticsin keräämiä tietoja hyödynnetään sivuston ja sen käyttäjäkokemuksen kehittämiseen. Lue linkistä lisää Googlen evästekäytännöistä: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

ihanatnaisetvarityskirja.fi-sivusto voi sisältää upotettua sisältöä (videoita, kuvia, artikkeleita jne.) toisilta sivustoilta, jolloin upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Yksittäisten sivujen ja blogiartikkeleiden yhteyteen on tehty ja tehdään upotuksia, esimerkiksi Googlen YouTube-palvelusta sekä Instagram- ja Facebook-julkaisuista.

Nämä edellä mainitut sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa seurantaevästeitään ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos olet kirjautunut käyttäjänä em. sivustoille.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen ja päivittäminen

Tietosuojaselosteen päivittäminen ja muuttaminen voi perustua palveluidemme kehittämiseen tai tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löydät tältä sivulta (https://ihanatnaisetvarityskirja.fi/rekisteriseloste/ )

 

 

Tietosuojaselosteen päivitys 12.2.2021

Kohdat:

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot 

– Poistettu kohta: ”Tiedot ihanatnaisetvarityskirja.fi-verkkokaupasta ostetuista tuotteista tai palveluista ja niiden toimittamisesta.”
– Poistamisen syy: Ihanat naiset -värityskirjalla ei ole omaa verkkokauppaa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

– Poistettu ilmaus: …verkkokaupassa tehdyn tilauksen yhteydessä…
– Poistamisen syy: Ihanat naiset -värityskirjalla ei ole omaa verkkokauppaa.

Poistokohta: ”Asiakasrekisterin tiedot kerätään suoraan asiakkaalta kysymällä tietoja häneltä itseltään verkkokaupassa tehdyn tilauksen yhteydessä ja asiakkaan tietoja tarvittaessa täydennetään. Osa tiedoista kerääntyy rekisteriin muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista, kuten asiakaspuheluiden, verkkolomakkeen tai sähköpostiviestien kautta.”

12. Verkkosivusto ja evästeet 

– Poistettu kohta: ”Facebook-pikseliFacebook-pikseliä käytetään kävijätietojen keräämiseen ja mainonnan tehokkuuden seuraamiseen sekä kohdentamiseen. Evästeteitojen säilytysaika on evästeestä riipuen joko vain kyseinen istunto tai maksimissaan 3 kuukautta, tai kunnes evästetiedot poistetaan. Lue lisää Facebookin evästekäytännöstä: https://www.facebook.com/policies/cookies/#

– Poistamisen syy: Ihanat naiset -värityskirja ei käytä Facebook-mainontaa, eikä siten käytä Facebook-pikseliä.